Raporty biur maklerskich


Wszelkie opinie, szacunki czy prognozy przedstawione w powyższych raportach analitycznych na temat wyników Ceramika Nowa Gala S.A. sporządzone przez analityków stanowią wyłącznie ich opinie, szacunki czy prognozy i nie prezentują one opinii, szacunków czy prognoz spółki Ceramika Nowa Gala S.A. lub jej zarządu. Powołanie się przez Ceramika Nowa Gala S.A. na wyżej wymienione raporty, jak również ich rozpowszechnianie, nie jest równoznaczne z autoryzowaniem przez Ceramika Nowa Gala S.A. tego rodzaju informacji, wniosków czy rekomendacji.